Verejné obstarávanie

Archív k výzvam na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov

(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: „„Matching“ granty CEM SAV – laboratórne prístroje a vybavenie

Výzva PHZ

UPOZORNENIE – Predĺženie výzvy na predloženie cenovej ponuky do 3. 6. 2024

Výzva PHZ – Aktualizácia 24. 5. 2024 – predĺženie lehoty na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 – Formulár cenovej ponuky pre všetky časti


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov

(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: „Zariadenie pre efektívne zabezpečenie klimatických podmienok v chove s príslušenstvom a súvisiace stavebné práce.


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov

(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: „Obstaranie spotrebného materiálu pre aktivitu „Hodnotenie látkových, zmesných a polymérnych entít na vybrané biologické a terapeutické parametre.“


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov

(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: „BIOVID – laboratórne prístroje a vybavenie.“


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov

(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: „Obstaranie spotrebného materiálu pre aktivitu „Hodnotenie látkových, zmesných a polymérnych entít na vybrané biologické a terapeutické parametre.“


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov

(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky:Obstaranie tovarov pre výskumné aktivity CEM SAV“

Výzva_Prieskum-trhu-na-stanovenie_PHZ_CEM-SAV_VLASTNÉ-ZDROJE_MALÉ-PROJEKTY

Priloha 1_Formulár cenovej ponuky-Vlastne zdroje


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov

(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky:BIOVID – malé prístroje“

Výzva_Prieskum-trhu-na-stanovenie_PHZ_CEM-SAV_EŠIF_BIOVID_MALÉ-PRÍSTROJE

Príloha_č_ 1_Formuláre cenovej ponuky pre 1_časť predmetu zákazky až 33_časť predmetu zákazky

Aktualizácia_zo_dňa_14_07_2022_26_časť_predmetu_zákazky_pH meter s elektródou na meranie Tris roztokov


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov

(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky:BIOVID – veľké prístroje II“

Výzva Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Príloha č. 1 Formuláre cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky:IKT BIOVID“

Výzva Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Príloha č. 1 Formuláre cenovej ponuky pre 1.časť predmetu zákazky až 8. časť predmetu zákazky


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov

(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky:BIOVID – veľké prístroje“

AKTUALIZÁCIA_10_05_2022_Výzva_Prieskum-trhu-na-stanovenie_PHZ

AKTUALIZÁCIA_10_05_2022_Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky_pre_časť_16_Laminárny (PCR) box s vertikálnym prúdením s HEPA filtrom a UV lampou

AKTUALIZÁCIA_10_05_2022_Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky_pre_časť_18_Autokláv

Výzva: Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Príloha č. 1 Formuláre cenovej ponuky pre 1.časť predmetu zákazky až 24. časť predmetu zákazky.


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov

(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: „Zariadenie pre efektívne zabezpečenie klimatických podmienok v chove s príslušenstvom a súvisiace stavebné práce.

AKTUALIZÁCIA_11_05_2022_Výzva_Prieskum trhu na stanovenie_PHZ_CEM SAV_EŠIF_BIOVID_VZDUCHOTECHNIKA

AKTUALIZÁCIA_11_05_2022_VZT_Specifikacia_Dobra voda

Výzva: Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky_pre_celý predmet zákazky

Príloha č. 2 Výzvy na stanovenie PHZ_CEM SAV_EŠIF_BIOVID_VZDUCHOTECHNIKA


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov

(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky:Obstaranie tovarov pre výskumné aktivity CEM SAV“

Výzva: Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Prílohy formuláre cenovej ponuky pre časti predmetu zákazky


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov
(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: BIOVID – obstaranie tovarov

Aktualizácia k dátumu 25.03.2022Výzva Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Aktualizácia k dátumu 25.03.2022Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky

Výzva Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov
(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: BIOMEDIRES – obstaranie tovarov

Aktualizácia k dátumu 25.03.2022Výzva Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Aktualizácia k dátumu 25.03.2022Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky

Výzva Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov
(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: Obstaranie spotrebného materiálu pre aktivitu „In vivo a in vitro výskum patofyziologických mechanizmov v chronických civilizačných ochoreniach a starnutí.“

Aktualizácia k dátumu 25.03.2022Výzva Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Výzva Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov

(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: Obstaranie spotrebného materiálu pre aktivitu „Hodnotenie látkových, zmesných a polymérnych entít na vybrané biologické a terapeutické parametre.“

Aktualizácia k dátumu 25.03.2022Výzva Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Výzva Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky


Výzva na predloženie cenovej ponuky

realizovanej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky: „Poskytnutie služieb v oblasti stavebných rekonštrukčných prác – výmena okien a dverí

Výzva: Predloženie cenovej ponuky
Príloha 1.
Príloha 2.
Príloha 3.
Príloha 4.


Výzva na predloženie cenovej ponuky

realizovanej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky: Poskytnutie služieb v oblasti stavebných rekonštrukčných prác – rekonštrukcia podláh“

Výzva: Predloženie cenovej ponuky
Príloha 1.
Príloha 2.
Príloha 3.
Príloha 4.


Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie. Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ a Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – „Konferenčné priestory a catering pre konferenciu Komisia experimentálnej kardiológie 2022“

Všetky dokumenty na stiahnutie Modra

Všetky dokumenty na stiahnutie Skalica


Výzva na predloženie cenovej ponuky zaslanie. Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ a Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – „Konferenčné priestory a catering pre konferenciu New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2022“

Všetky dokumenty na stiahnutie


Výzva na predloženie cenovej ponuky pre poskytnutie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného procesného výberu dodávateľa/ľov v zmysle platnej legislatívy a v súlade s podmienkami riadiaceho resp. sprostredkovateľského orgánu pre projekty ako i interných pravidiel verejného obstarávateľa.

Vyzva na predlozenie cenovej ponuky

Struktura cenovej ponuky a cestne vyhlasenie