Organizačné zložky

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Vedúci organizačnej zložky
RNDr. Mojmír Mach, PhD.

Ústav pre výskum srdca

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Vedúci organizačnej zložky
RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie

Sienkiewiczova 1
813 71 Bratislava

Vedúca organizačnej zložky
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.