Organizačné zložky

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie

Dr. Helena Kanďárová, ERT

Ústav pre výskum srdca

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Riaditeľ Ústavu pre výskum srdca
RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie

Sienkiewiczova 1
813 71 Bratislava

Riaditeľ Ústavu normálnej a patologickej fyziológie
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.