Správna rada

RNDr. Mojmír Mach, PhD.

Predseda správnej rady

02/3229 5718, 02/ 3229 5701
mojmír.mach@savba.sk

Členovia správnej rady

E-mail

RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.

miroslav.barancik@savba.sk

RNDr. Soňa Čačányiová, PhD

sona.cacanyiova@savba.sk

Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT

helena.kandarova@savba.sk

RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.

iveta.bernatova@savba.sk

RNDr. Barbara Szeiffová Bačová, PhD

barbara.bacova@savba.sk

Ing. Marta Prnová, PhD

marta.prnova@savba.sk