Dozorná rada

MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD.

Predseda dozornej rady

02/57510 130

hromadka@up.upsav.sk

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

02/9011 9525

daniela.ostatnikova@uniba.sk

Ing. Ľubica Konečná

02/ 57510 159

lkonecna@up.upsav.sk