Organizačné zložky

Centrum je zamerané na integrovaný výskum príčin, mechanizmov vzniku a možností prevencie, diagnostiky a liečby spoločensky závažných ochorení s dôrazom na ochorenia kardiovaskulárneho a nervového systému, metabolické poruchy, psychické poruchy a problematiku duševného zdravia, ako aj ochorenia, ktoré majú pôvod v prenatálnoma skorom postnatálnom období vývinu.

Aktuality

nové

Ústavy CEM otvoria svoje brány aj tento rok

2. 11. 2023
Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. (CEM) každoročne približuje svoju činnosť desiatkam nádejných mladých vedcov a vedkýň. Aj tento rok nadväzujú dni otvorených dverí v 2 ústavoch CEM...
2023
3
júl

Riaditeľka ÚEFT CEM SAV v júlovom Quarku

Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT, vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie (ÚEFT) Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. (CEM...