Organizačné zložky

Centrum je zamerané na integrovaný výskum príčin, mechanizmov vzniku a možností prevencie, diagnostiky a liečby spoločensky závažných ochorení s dôrazom na ochorenia kardiovaskulárneho a nervového systému, metabolické poruchy, psychické poruchy a problematiku duševného zdravia, ako aj ochorenia, ktoré majú pôvod v prenatálnoma skorom postnatálnom období vývinu.

Aktuality

2022
6
dec

Joint Meeting on Medicinal Chemistry

V dňoch 23.-26.11. sa uskutočnila konferencia 12th Joint Meeting on Medicinal Chemistry, ktorú prvýkrát organizovalo Slovensko. Dvanásty ročník nadviazal na sériu...
2022
24
nov

Týždeň vedy a techniky 2022

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 bola témou Vedeckej cukrárne virtuálna realita. Prednáška RNDr. Diany Bzdúškovej, PhD., z...