Organizačné zložky

Centrum je zamerané na integrovaný výskum príčin, mechanizmov vzniku a možností prevencie, diagnostiky a liečby spoločensky závažných ochorení s dôrazom na ochorenia kardiovaskulárneho a nervového systému, metabolické poruchy, psychické poruchy a problematiku duševného zdravia, ako aj ochorenia, ktoré majú pôvod v prenatálnoma skorom postnatálnom období vývinu.

Aktuality

nové

Riaditeľka ÚEFT CEM SAV v júlovom Quarku

3. 7. 2023
Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT, vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie (ÚEFT) Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. (CEM SAV), poskytla rozhovor do júlového čísla magazínu Quark.