Dostupné kmene laboratórnych zvierat

Cenová ponuka na vyžiadanie

Ing. Ivan Pádej

Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Dobrá Voda 360
919 54 Dobrá Voda

ivan.padej@savba.sk
033/5547165
+421 917 570 993

Potkan laboratórny

WISTAR

Outbrédny, najpoužívanejší model albinotických potkanov s veľmi dlhou
tradíciou chovu. Je to biologický model so všeobecným viacúčelovým použitím
predovšetkým v toxikológii, fyziológii, v procesoch sledovania starnutia a pri výskumoch
infekčných ochorení. Chov je jednoduchý s dobrou manipuláciou zvierat používaných
v postupoch. Ľahko sa učí, čo ho predurčuje k využitiu v behaviorálnych štúdiách. Farba srsti
je biela.

SHR

Inbrédny, tento stredne veľký model bol vyšľachtený z outbrédneho samca
kmeňa Wistar Kyoto s výraznou eleváciou krvného tlaku a samice s mierne zvýšeným tlakom.
Týmto bolo zahájené súrodenecké kríženie s pokračujúcou selekciou pre hypertenziu. Je to
albinotický potkan, ktorý sa používa vo výskume geneticky podmienenej hypertenzie,
výskume liečiv na vysoký krvný tlak, ADHD model. Tiež sa využíva pri testovaní
bezpečnosti a efektivity liekov.

LEWIS

Inbrédny, farba srsti je biela (albín). Používa sa pri výskume transplantácii,
indukovanej artritídy, zápalov, pri výskume experimentálnej alergickej encefalitídy a STZ
(streptozocínom) indukovanom diabete. Tento stredne veľký kmeň je vnímavý k indukcii
autoimunitných ochorení. Využíva sa aj ako model pre myokarditídu, myasténiu gravis
a v transplantácii.

ZDF

Inbrédny, geneticky sa vyskytuje v troch genotypoch: obézny (fa/fa), štíhly
(fa/+) a štíhly (+/?). Farba srsti je biela, s čiernou hlavou a čiernym pruhom tiahnucim sa po
celej dĺžke chrbta. Používa sa pri výskume diabetu 2. typu, hyperlipidémie, glukózovej
intolerancie, obezite, hyperinsulinémie, stareckej katarakty.

HTG

Inbrédny, albinotický model s dedičnou (hereditárnou) hypertriglyceridémiou
(hHTG), ktorý bol vyšľachtený z kmeňa Wistar. Používa sa pri kardiovaskulárnych
a metabolických štúdiách.

Myš laboratórna

BALB/c

Je najpoužívanejší kmeň inbrédnych laboratórnych myší. Je to model
používaný predovšetkým v imunológii – imunizácie, produkcia monoklonálnych protilátok
(metódou ascites), ale aj v parazitológii, teratológii a farmakológii. Farba srsti je biela
(albinotická), konštitúcia tela je jemnejšia.

ICR

Outbrédna, je to najpoužívanejší kmeň outbrédnych myší s veľmi dlhou
tradíciou chovu. Používa sa ako všeobecný viacúčelový model, efektívny a bezpečný pri
testovaní v rôznych odvetviach výskumu (onkológia, teratológia, imunológia,…), pri skúmaní
pseudogravidity, starnutia, či ako chirurgický model. Ľahko sa chová a manipulácia so
zvieratami v postupe je bezproblémová. Farba srsti je biela (albinotická).