Koordinátori pre doktorandské štúdium

Ústav normálnej a patologickej fyziológie CEM

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM

Ústav pre výskum srdca CEM

Ing. Miroslava Kvandová, PhD. miroslava.kvandova@savba.sk

RNDr. Lucia Kováčiková, PhD. lucia.kovacikova@savba.sk

Mgr. Barbora Kaločayová, PhD. barbora.kalocayova@savba.sk