Kontakt

Sekretariát

Bc. Eva Šajánková
eva.sajankova@savba.sk
Tel: 02/32295701

Adresa

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovensko

Doručovacia adresa

pre Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie
pre Ústav pre výskum srdca

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

pre Ústav normálnej a patologickej fyziológie

Sienkiewiczova 1
813 71 Bratislava

Fakturačná adresa

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovensko

Fakturačné údaje

IČO: 00598453
DIČ: 2020895096
VAT: SK2020895096