Skupina doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov CEM SAV