Zoznam článkov

768
Projekt ONTOX prispieva k etickému a udržateľnému hodnoteniu rizík chemických látok

Konzorcium ONTOX, ktoré tvorí 19 partnerov z Európy a USA, zorganizovalo výročné stretnutie, na ktorom zhodnotilo výsledky druhého roka projektu. Cieľom konzorcia je poskytnúť funkčné a udržateľné riešenie na zlepšenie hodnotenia rizík chemických látok, bez použitia laboratórnych zvierat, v súlade so zásadami testovania toxicity 21. storočia a hodnotenia rizík novej generácie. ONTOX využíva nový prístup…

»