Riaditeľ CEM SAV v TA3 o postupoch na zvieratách

Generálny riaditeľ Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. (CEM SAV), RNDr. Mojmír Mach, PhD., bol dňa 24. 4. 2023 hosťom relácie TA3 „Raňajky”. Poslucháčom a poslucháčkam objasnil problematiku pokusov na zvieratách pri príležitosti Svetového dňa laboratórnych zvierat. 

Experimenty na laboratórnych zvierat sú pre laickú i odbornú verejnosť stále citlivou témou, o ktorej sa neustále diskutuje. Táto oblasť prešla za posledné roky legislatívnymi úpravami a zlepšením podmienok pre laboratórne zvieratá. 

Laboratóriá, ktoré používajú zvieratá, sa nachádzajú aj na Slovensku. V akých podmienkach tieto zvieratá žijú, na aký výskum a testovanie sa dnes používajú, čo je mýtus a čo realita? Môžeme dnes už nahradiť postupy na zvieratách tzv. alternatívnymi metódami (New Approach Methodologies, NAMs)? Odpovede na tieto a mnoho ďalších otázok prezradil v relácii TA3 Dr. Mach.