Letná škola medzinárodného projektu BenBedPhar v Smoleniciach

Posledný júnový týždeň (26. – 30. 6. 2023) sa v krásnom prostredí Smolenického zámku v rámci Letnej školy projektu COST CA 20121 (BenBedPhar) stretli doktorandi, postdoktorandi a mladí vedci na začiatku svojej kariéry, ktorí sa venujú výskumu jadrového faktora NRF2.

Vďaka finančnej podpore Európskej spolupráce v oblasti vedy a techniky (COST) mali pracovníci z Oddelenia experimentálnej hypertenzie Ústavu normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej mediciny SAV, v. v. i., pod vedením RNDr. Ivety Bernátovej, DrSc. možnosť organizovať Letnú školu projektu COST CA 20121 (BenBedPhar) s názvom: „NRF2 in Noncommunicable Diseases: from Bench to Bedside“. NFR2 má v bunkách významnú úlohu pri aktivácii dôležitých antioxidačných a ochranných dráh. 

Cieľom Letnej školy bolo prispieť k výchove novej generácie vedcov, zameraných na výskum úlohy tohto jadrového faktora v rozvoji chronických neprenosných ochorení. Na tomto podujatí sa stretlo 30 doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov a 7 významných vedeckých pracovníkov v úlohe mentorov spolu zo 16 krajín sveta. 

Účastníci si užili program plný vedeckých prednášok, diskusií a praktických ukážok vedeckej práce. Vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa podujatia zúčastnilo aj 8 študentov a mladých vedcov zo Slovenska. Bohatý vedecký program bol vyvážený kultúrnymi a spoločenskými aktivitami, pri ktorých sa mladí vedci, ale aj prednášajúci experti mohli navzájom lepšie spoznať a dozvedieť sa viac aj o histórii a kultúre Slovenska. Veríme, že vďaka tejto Letnej škole vznikli nielen nové priateľstvá, ale aj budúce vedecké spolupráce.