Laboratórium, kde zhodnotia vašu schopnosť udržiavať rovnováhu

Dňa 25. 3. 2023 bola na Dvojke v rámci relácie „Generácia” odvysielaná reportáž, v ktorej štáb RTVS navštívil Laboratórium regulácie motoriky Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny, v. v. i. (CEM SAV).

Pohyb a udržiavanie rovnováhy je nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života. Jedným z významných faktorov, ktoré ovplyvňujú schopnosť udržiavať rovnováhu, je aj vek človeka. Starnutie môže byť sprevádzané výraznejším zhoršením rovnováhy, ktoré sa prejavuje obmedzenou mobilitou až stratou rovnováhy s následnými, častokrát opakovanými pádmi. Nestabilita či následky pádov negatívne zasahujú do každodenných činností a vedú k zníženej kvalite života starších ľudí. 

To, ako dokážeme objektívne zhodnotiť funkciu rovnováhy, ako takéto meranie vyzerá, ako sa mení naša stabilita s vekom a Parkinsonovou chorobou, v reportáži relácie Generácia s moderátorkou Oľgou Belešovou objasnili RNDr. Diana Bzdúšková, PhD. a RNDr. Jana Kimijanová, PhD. z Oddelenia behaviorálnej neurovedy Ústavu normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV.