Riaditeľka ÚEFT CEM SAV v júlovom Quarku

Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT, vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie (ÚEFT) Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. (CEM SAV), poskytla rozhovor do júlového čísla magazínu Quark

Dr. Kanďárová približuje v obľúbenom vedecko-popularizačnom magazíne, čo všetko obnáša toxikológia. V príznačne nazvanom rozhovore „Toxikológia 21. storočia” čitateľom a čitateľkám rozpráva o možnosti testovania bezpečnosti chemických látok a metód, ktoré nahrádzajú testovanie na zvieratách, ako aj o legislatívnych požiadavkách, ktoré takéto testy stále vyžadujú. 

Pani riaditeľka v rozhovore odhaľuje odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky: 

  • Kto sa uplatní v role toxikológa a toxikologičky?
  • Čo hovorí legislatíva EÚ o testovaní na zvieratách?
  • Aké alternatívne metódy testovania na zvieratách (tzv. metódy nového prístupu) existujú?
  • Akému schvaľovaciemu procesu takéto metódy podliehajú?
  • Aké možnosti otvára v toxikológii umelá inteligencia?
  • Ako využíva projekt ONTOX, ktorého je CEM SAV súčasťou, umelú inteligenciu?
  • Do akého výskumu, orientovaného na COVID-19, je CEM SAV zapojené?

Časopis Quark si je možné zakúpiť v novinových stánkoch, obchodoch a v budove Centra vedecko-technických informácií SR, vo vedeckej knižnici na 1. poschodí.