Archív k výzvam na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov

(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky:Obstaranie tovarov pre výskumné aktivity CEM SAV“

Výzva: Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky vrátane opis predmetu zákazky

Aktualizácia lehoty na predkladanie cenovej ponuky zo dňa 11. 01. 2022:
Príslušný dokument na stiahnutie

Aktualizácia lehoty na predkladanie cenovej ponuky zo dňa 26. 01. 2022:
Príslušný dokument na stiahnutie


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov
(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: BIOVID – obstaranie tovarov

Výzva Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov
(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: BIOMEDIRES – obstaranie tovarov

Výzva Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov

(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: „Obstaranie spotrebného materiálu pre aktivitu „Hodnotenie látkových, zmesných a polymérnych entít na vybrané biologické a terapeutické parametre.“

Výzva Prieskum trhu na stanovenie PHZ zo dňa 10. 12. 2021
Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky

Výzva Prieskum trhu na stanovenie PHZ zo dňa 21. 12. 2021
Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky

Výzva Prieskum trhu na stanovenie PHZ zo dňa 21. 02. 2022
Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky


Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: Obstaranie spotrebného materiálu pre aktivitu „In vivo a in vitro výskum patofyziologických mechanizmov v chronických civilizačných ochoreniach a starnutí.“

Výzva Prieskum trhu na stanovenie PHZ

Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky

Aktualizácia lehoty na predkladanie cenovej ponuky zo dňa 11. 01. 2022:
Príslušný dokument na stiahnutie

Aktualizácia lehoty na predkladanie cenovej ponuky zo dňa 26. 01. 2022:
Príslušný dokument na stiahnutie

Aktualizácia lehoty na predkladanie cenovej ponuky zo dňa 23. 02. 2022:

Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky