Dokumenty a zápisnice vedeckej rady

Dokumenty

Štatút Vedeckej Rady CEM SAV

Smernica pre ročné hodnotenie vedeckých pracovníkov CEM

Vnútorný systém hodnotenia kvality doktorandského štúdia

Zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 5. 4. 2024

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 11. 3. 2024

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 23. 1. 2024

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 13. 6. 2023

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 13. 4. 2023

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 19. 1. 2023

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 6. 12. 2022

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 7. 10. 2022

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 28. 3. 2022

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 11. 3. 2022

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 10. 2. 2022

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 21. 1. 2022

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 15. 11. 2021

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 20. 10. 2021

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 20. 5. 2021

Zápisnica z online stretnutia Akademickej obce CEM SAV – 7. 4. 2021

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 23. 2. 2021

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 22. 1. 2021

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 20. 1. 2021

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 14. 1. 2021

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 15. – 16. 12. 2020

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 19. – 20. 11. 2020

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 01. 10. 2020

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 01. 06. 2020

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 29. 01. 2020

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 22. 01. 2020

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV – 19. 11. 2019