Mgr. Alexandra Ballóová ocenená na česko-slovenskej psychofarmakologickej konferencii

Doktorandka Mgr. Alexandra Ballóová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie (ÚEFT), CEM SAV, v. v. i. získala cenu za najlepší poster v oblasti preklinického výskumu na 65. česko-slovenskej psychofarmakologickej konferencii.

Mgr. Ballóová komentuje ocenenie: „Poster prezentuje náš pokračujúci výskum novej zlúčeniny,
SMe1EC2M3. Som veľmi rada, že táto experimentálna práca má úspech a zaujala aj klinických
pracovníkov, ktorých bola na konferencii väčšina. S výskumom zlúčeniny máme aj ďalšie plány v blízkej budúcnosti, tak dúfame v to najlepšie.”


Mgr. Ballóová pracovala na výskume s tímom z ÚEFT v zložení: MVDr. Romana Koprdová, PhD., RNDr. Mojmír Mach, PhD. Na práci sa podieľali tiež Ing. Alexandra Reichová, PhD. a doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD. z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.

CEM SAV v. v. i. srdečne gratuluje Mgr. Ballóovej i celému tímu a praje mnoho úspechov v ďalšej práci.