CEM SAV sa odprezentuje verejnosti v rámci osláv 70. výročia SAV

Slovenská akadémia vied (SAV) si tento rok pripomína 70. rokov od prijatia zákona o SAV, ktorý definoval jej základy a podobu, v ktorej existuje dodnes. Toto významné jubileum SAV oslávi 23. a 24. júna 2023 na námestí Námestí M. R. Štefánika pri OC Eurovea v Bratislave. Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. (CEM SAV) v rámci podujatia verejnosti ukáže a vysvetlí činnosti svojich 3 ústavov.

Podujatie sa otvorí v piatok 23. júna o 9:30 hod. Program bude nabitý prezentáciami stánkov jednotlivých centier a ústavov SAV. Počas obidvoch dní čaká návštevníkov a návštevníčky tiež bohatý vedecko-popularizačný program na pódiu. SAV pre ľudí dokonca chystá aj živé vysielanie na svojom YouTube kanáli

Na takomto významnom podujatí nemôže chýbať ani CEM SAV. Čo všetko si jednotlivé ústavy CEM SAV prichystali pre verejnosť?

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie (ÚEFT)

predstaví toxikológiu 21. storočia.

ÚEFT bude prezentovať praktické ukážky modelov používaných v toxikológii a farmakológii. Praktické ukážky sa budú dotýkať klasických, ako aj inovatívnych, neinvazívnych toxikologických metód (bez použitia laboratórnych zvierat). Návštevníčky a návštevníci sa zoznámia s princípmi počítačového modelovania toxikologických vlastností látok, vyskúšajú si test kožnej či očnej dráždivosti na 3D tkanivových modeloch ľudského oka a kože, pozrú si pod mikroskopom živé bunky, na ktorých sa vykonávajú „alternatívne” testy toxicity a vyskúšajú si mikrofluidické zariadenie, ktoré simuluje krvný obeh. Zároveň budú mať možnosť sa porozprávať s vedcami a vedkyňami ÚEFT na témy, ktoré súvisia s testovaním bezpečnosti liekov, chemikálii a spotrebiteľských produktov.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie (ÚNPF)

ukáže, ako žiť v rovnováhe so svojím telom, nie pod tlakom a stresom. 

Vedci a vedkyne ÚNPF priblížia verejnosti problematiku srdcovo-cievnych ochorení. Vysvetlia štruktúru a funkciu srdcovo-cievneho systému a účinky škodlivých vplyvov na cievy, srdce a krv, ktoré môžu vyústiť do ochorení. Ľudia budú mať možnosť si prehliadnuť štruktúru zdravej a chorej (aterosklerotickej) cievy pod svetelným mikroskopom, zapojiť sa do prieskumu týkajúceho sa strachu z výšky, diskutovať o príčinách nestability, možných rizikách pádov najmä u seniorov a edukovať sa o význame každodenného pohybu. Záujemcovia a záujemkyne si budú môcť odmerať krvný tlak a tep, stanoviť hmotnosť, výšku, odmerať obvod pása a podiel telesného tuku, spočítať BMI či stanoviť hladinu glukózy v krvi. Pre tých najodvážnejších bude pripravená virtuálna realita, kde budú môcť zabojovať proti strachu z výšok.

Ústav pre výskum srdca (ÚVS)

demonštruje srdce v pohybe. 

Výskumníci a výskumníčky ÚVS si pre záujemcov a záujemkyne pripravili praktické a kreatívne ukážky nasmerované na spoznávanie funkcie srdca, energetickú výkonnosť a dopad jeho zmien na zdravotný stav človeka. Návštevníci a návštevníčky budú mať možnosť odmerať si krvný tlak, frekvenciu srdca či pomocou diagnostických váh zistiť hmotnosť, obsah tuku a svalovej hmoty. Pre pochopenie vplyvu fyzickej záťaže na srdce a otestovanie si svojej kondície a fyzickej zdatnosti budú pripravené viaceré pohybové aktivity a záťažové „stand-up“ testy, dokonca aj bežecký pás. K dispozícii budú 3D modely srdca, ciev a krvného obehu, ako aj názorné ukážky z mikroskopie či echokardiografie.