Výberové konanie na riaditeľa organizačnej zložky ÚNPF CEM SAV

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky organizačnej zložky:

Ústav normálnej a patologickej fyziológie, organizačná zložka CEM SAV , v. v. i., 

sídlo: Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava

Detaily výberového konania