VEDECKÁ CUKRÁREŇ │ Dobré a zlé tuky na tanieri – vianočné pečenie bez výčitiek

V prednáške sa budeme zaoberať problematikou tukov. Objasníme, akú úlohu majú všeobecne tuky v našom organizme, ako na náš organizmus vplýva cholesterol a aký vplyv má konzumácia tukov na naše zdravie. Zároveň sa budeme venovať experimentálnym modelom, ktoré sú vhodné na sledovanie obezity a stručne poukážeme na mechanizmy vzniku dyslipidémie a obezity.

Budeme hovoriť aj o štandardných ako i nových liečivách, ktoré sú vhodné na liečbu metabolických porúch. Na záver prednášky vyzdvihneme niektoré prírodné látky, ktoré dokážu dyslipidémii predchádzať, resp. upravovať zvýšený cholesterol. A keďže sa prednáška koná už v pokročilom čase predvianočných príprav, prezradíme aj niektoré recepty, ktoré sú vhodné na vianočné pečenie „bez výčitiek“.

Hosť

Oľga Pecháňová je vedeckou pracovníčkou Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied (CEM SAV) v Bratislave a prezidentkou Medzinárodnej spoločnosti pre patofyziológiu. Má vyše 30-ročné skúsenosti s kardiovaskulárnym výskumom a vývojom liečiv zameraných na liečbu hypertenzie a kardiovaskulárnych porúch. Vo svojom výskume sa zameriava na analýzu endogénnych látok, ktoré sa podieľajú na udržiavaní  krvného tlaku, ako i na patofyziologické mechanizmy, ktoré vedú ku kardiovaskulárnym a metabolickým poruchám.

Je autorkou cca 170 impaktovaných publikácií, jedného patentu a je spoluautorkou niekoľkých monografií. Oľga Pecháňová popri svojej vedeckej práci vyučuje na Prírodovedeckej fakulte a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je hosťujúcou profesorkou na Univerzite Victora Babesa v Timisoare a Univerzite v Kragujevaci. Je členkou významných vedeckých spoločností a redakčných rád medzinárodných časopisov.

Vedecká cukráreň │ Dobré a zlé tuky na tanieri – vianočné pečenie bez výčitiek

Hosť │ doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Kedy a kde │ 13. 12. 2022 o 9. 00 hod., na 2. poschodí budovy CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A