Ústavy CEM otvoria svoje brány aj tento rok

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. (CEM) každoročne približuje svoju činnosť desiatkam nádejných mladých vedcov a vedkýň. Aj tento rok nadväzujú dni otvorených dverí v 2 ústavoch CEM na Týždeň vedy a techniky (6. – 12. 11.).

Študenti a študentky Spojenej školy Novohradskej z Bratislavy navštívia v rámci Týždňa vedy a techniky aj Ústav pre výskum srdca CEM. Už 7. novembra zažijú nezabudnuteľný vedecký deň plný zážitkov, objavov a zábavného spoznávania vedy v rámci populárno-náučnej akcie „Nájdi v sebe vedca“. 

Na Ústave pre výskum srdca CEM uskutočnia niekoľko zaujímavých pokusov a dozvedia sa viac o najdôležitejšom orgáne v našom tele – srdci. Zistia, ako využíva energiu na svoju činnosť, pomocou prístrojov budú počúvať srdcový rytmus a ako sa mení počas fyzickej aktivity a odpočinku. Pohľad dovnútra srdca mladým ľuďom pomôže pochopiť, ako funguje srdce na molekulárnej úrovni.   

Deň na to, 8. novembra, svoje aktivity odprezentuje všetkým záujemcom a záujemkyniam Ústav normálnej a patologickej fyziológie CEM. Deň otvorených dverí otvorí prednáška o 9:00, ktorá sa bude konať v zasadačke na Sienkiewiczovej 1 v Bratislave. 

V prednáške „Stres – dobrý sluha, ale zlý pán“ predstaví Mgr. Andrea Mičurová, PhD. stres nielen v negatívnom kontexte. Vyzdvihne aj pozitívny stres, ktorý je potrebný pre život, stimuluje k vyššiemu výkonu a pomáha ľuďom prekonávať prekážky rôzneho typu. Vplyv stresu na organizmus však závisí najmä od jeho intenzity a doby pôsobenia. Za problematické sa považuje až dlhodobé pôsobenie stresu, keďže nadmerná tvorba a uvoľňovanie stresových hormónov spôsobuje poškodenie rôznych tkanív a orgánov. Svetová zdravotnícka organizácia nadmerný stres klasifikuje ako jedno z najzávažnejších zdravotných rizík, pričom dlhodobý stres je jedným z významných faktorov prispievajúcich k rozvoju a progresii viacerých chronických ochorení. Nadmerný dlhodobý stres ovplyvňuje aj funkciu srdca a ciev a môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku. Je preto mimoriadne dôležité poznať škodlivé účinky stresu na organizmus a možnosti, ako týmto negatívnym zmenám predchádzať.

Po prednáške bude nasledovať od 10:00 do 12:00 prehliadka laboratórií Oddelenia cievnej patofyziológie, Oddelenia experimentálnej hypertenzie a Oddelenia neurokardiovaskulárnych interakcií, ktoré sa venujú výskumu kardiovaskulárneho systému.

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM organizuje deň otvorených dverí o čosi neskôr, 5. decembra. Mladí nadšenci a nadšenkyne pre vedu a výskum sa preto môžu tešiť na mesiac plný aktivít, ktoré pre ne pripravia vedci a vedkyne CEM.