Týždeň vedy a techniky 2022

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 bola témou Vedeckej cukrárne virtuálna realita. Prednáška RNDr. Diany Bzdúškovej, PhD., z Centra experimentálnej medicíny SAV o strachu z výšok v prostredí virtuálnej reality sa uskutočnila v utorok 8. 11. 2022 o 9.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR. Strach z výšok a následného pádu môže spôsobiť v každodennom živote obmedzenia a vyhýbanie sa akejkoľvek výške, ktorá predstavuje posturálnu hrozbu a prirodzený stresový faktor. Možným riešením na zmiernenie prežívaného stresu a úzkosti je postoj na vyvýšenej plošine vo virtuálnej realite, ktorá dokáže opakovane navodiť zážitok blízky realite, na ktorú si človek postupne zvyká.

Vedecká cukráreň predstavuje pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s vedcami a odborníkmi zo slovenskej vedy, výskumu a techniky, ktoré usporadúva Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Cieľom týchto stretnutí je populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu na vybrané témy podľa aktuálnosti.

https://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatie/bojite-sa-vysok-pomoze-vam-virtualna-realita/

https://vedanadosah.cvtisr.sk/zdravie/video-bojite-sa-vysok-pomoze-vam-virtualna-realita/