Seminár mladých vedeckých pracovníkov 2022

Naši mladý členovia akademickej obce sa raz mesačne stretávajú na spoločnom seminári, kde spoločne zdieľajú svoje poznatky. V nasledujúcom dokumente si môžete prečítať zborník abstraktov z tohtoročných seminárov.