Seminár mladých vedcov a vedkýň prvýkrát v tomto roku

Doktorandi, doktorandky, mladí vedci a vedkyne Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. (CEM SAV) zorganizovali prvý zo série seminárov, kde prezentujú výsledky svojho výskumu.

Sériu seminárov odštartoval Ing. Marek Lepáček, doktorand Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV. Dňa 23. 03. 2023 svojim kolegom a kolegyniam priblížil problematiku interakcie črevnej mikroflóry a nového inhibítora aldózoreduktázy cemtirestatu u potkanov ZDF.

Ďalší seminár sa bude konať 18. 04. 2023 a svoje výsledky prednesie Mgr. Adam Kubinec z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV.