Ďalší seminár mladých vedcov a vedkýň rozobral kognitívnu vedu

V utorok 18. 4. 2023 sa na pôde Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. (CEM SAV) konal druhý zo série seminárov mladých vedcov a vedkýň, prezentujúcich výsledky svojho výskumu.

Mgr. Adam Kubinec z Oddelenia behaviorálnej neuvovedy, Ústav normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, predstavil svoju prácu v oblasti neurokognitívnych mechanizmov sémantickej pamäte.

Seminár sa konal v bloku A, v miestnosti 7.29 na 6. poschodí. Záujemcovia a záujemkyne sa na seminár mohli pripojiť aj online.