Konal sa 49. ročník pracovnej konferencie Komisie experimentálnej kardiológie

Komisia experimentálnej kardiológie (KEK) pri Slovenskej fyziologickej spoločnosti a Českej fyziologickej spoločnosti, Slovenská fyziologická spoločnosť a Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV, v.v.i. zorganizovali v poradí už 49. pracovnú konferenciu Komisie experimentálnej kardiológie 2022, tentokrát pod názvom „Vápnik a kardiovaskulárny systém – pozitívne vs. negatívne účinky“.

Podujatie sa uskutočnilo po 50 rokoch od konania prvej konferencie KEK v nádhernom prostredí hotela Sv. Ludmila v Skalici na Slovensku v dňoch 12. – 14. októbra 2022.

Prvá konferencia KEK bola organizovaná v roku 1972 Pavlem Braveným a Bohuslavem Ošťádalem ako neformálne združenie vedcov zaoberajúcich sa niektorými oblasťami kardiológie. Cieľom bolo založenie takej platformy, kde by sa mohli stretávať a diskutovať ako experimentálni, tak aj klinickí kardiológovia.

Konferencie KEK sú organizované každoročne, striedavo v Čechách, na Morave a na Slovensku. Tradíciou je neformálnosť stretnutí, otvorené, priateľské a plodné diskusie, zaujímavé odborné témy a v neposlednom rade spoločenský program, nadviazanie nových spoluprác a priateľstiev.

Účastníci pracovných stretnutí KEK vždy oceňovali možnosť prezentovať svoje vlastné aktuálne výsledky ako aj možnosť oboznámiť s novinkami v oblasti experimentálnej a klinickej kardiológii. Rovnako tomu bolo aj na aktuálnom 49. ročníku. Účastníci sa venovali kľúčovým témam z oblasti funkcie srdca, úlohy vápnika, elektrofyziológie srdca a arytmií, kardiovaskulárnej regulácii, ischemicko-reperfúzneho poškodenia, patologických stavov v kardiovaskulárnych ochoreniach súvisiacich s poruchou homeostázy vápnika, kardioprotekcii na úrovni energetiky srdcových mitochondrií.

Aj vďaka spolupráci so Slovenskou kardiologickou spoločnosťou sa nám podarilo vytvoriť podujatie, ktoré v sebe spájalo zaujímavú fúziu klinickej a experimentálnej kardiológie. Prednášky mladých kardiológov mali veľký úspech a vyvolali rozsiahlu diskusiu. Boli príjemným obohatením pre všetkých účastníkov konferencie.

Sme radi, že konferencia naplnila požiadavky účastníkov, ale i nás ako organizátorov. Priateľská atmosféra a prezentácie moderných prvkov v oblasti experimentálnej a klinickej  kardiológie významne prispeli k vytváraniu potreby sledovania aktuálnych trendov v oblasti kardiovaskulárnych ochorení.

Organizačný tím 49. ročníka pracovnej konferencie Komisie experimentálnej kardiológie:

M. Ferko, T. Ravingerová, V. Farkašová, N. Andelová, M. Sýkora, ÚVS CEM SAV

Spracovali: M. Ferko, T. Ravingerová, ÚVS CEM SAV Foto: M. Ferko