Joint Meeting on Medicinal Chemistry

V dňoch 23.-26.11. sa uskutočnila konferencia 12th Joint Meeting on Medicinal Chemistry, ktorú prvýkrát organizovalo Slovensko. Dvanásty ročník nadviazal na sériu konferencií, ktoré sa každé dva roky konali v niektorom z pridružených štátov

Taliansko, Taormina (1999), Maďarsko, Budapešť (2001), Poľsko, Krakow (2003), Rakúsko, Viedeň (2005), Slovinsko, Portorož (2007), Maďarsko, Budapešť (2009), Taliansko, Catania (2011), Poľsko, Lublin (2013), Grécko, Atény (2015), Chorvátsko, Dubrovník (2017) a Česko, Praha (2019). Tohtoročný míting organizoval výbor pod vedením Magdalény Májekovej (Centrum experimentálnej medicíny SAV), v spolupráci so Slovenskou toxikologickou spoločnosťou a firmou GUARANT International spol. s r.o.

Napriek tomu, že konferencia prebehla vo virtuálnej forme, účastníci si mohli počas štyroch dní vypočuť mnoho zaujímavých a inovatívnych prednášok o medicínskej chémii. Vývoju chemometrických metód pre navrhovanie liečiv sa venovali úvodné prednášky M. Smieška (University of Basel) a P. Ertla (Novartis Institutes for Bio Medical Research in Basel). Veľa prednášok bolo venovaných problematike antiinfekčných látok – G. Annunziato (University of Parma), J. Zitko (Karlova Univerzita), A. Borbás (University of Debrecen), ako aj inovatívnym metódam dizajnu a syntézy – M. Anderluh (University of Ljubljana), N. Malatesti (Inoversity of Rijeka). V texte sú spomínané iba plenárne prednášky, o ostatných si možno prečítať na stránke https://www.jmmc2022.sk/detailed-programme/.

Virtuálnu formu konferencie zatraktívnila platforma firmy GUARANT International spol. s r.o., ktorá okrem diskusie pri ústnych prezentáciách umožnila aj skupinovú diskusiu pri posterových sekciách, podobnú diskusii pri prezenčných konferenciách a uľahčila tak  komisii vybrať tri najlepšie príspevky.

Na konferencii bol ocenený prínos čestného hosťa – prof. Milana Remka, DrSc., za jeho jedinečný prínos pre rozvoj medicínskej chémie na Slovensku (https://www.jmmc2022.sk/milan-remko/).

Autor príspevku: Magdaléna Májeková, CEM SAV