CEM SAV sa opäť predstaví na Európskej noci výskumníkov

Ústavy Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. (CEM SAV) sa zúčastnia Európskej noci výskumníkov, ktorá sa na Slovensku koná 29. 9. 2023. Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Ústav normálnej a patologickej fyziológie a Ústav pre výskum srdca priblížia verejnosti vedu v stane pred bratislavkou Starou tržnicou. 

Podujatie začína v piatok, 29. 9. 2023 od 9:00 a potrvá až do 22:00. Návštevníci a návštevníčky, vrátane tých najmenších, sa môžu tešiť na bohatý vedecký program a ukážky práce v laboratóriu, vrátane mikroskopovania, pipetovania či počítačového modelovania. 

Čo všetko si ústavy CEM SAV prichystali pre verejnosť?

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie (ÚEFT)

predstaví liečivá pod drobnohľadom.

ÚEFT porozpráva o fascinujúcom svete farmakológie a toxikológie. Vysvetlí proces vývoja lieku od počítačového modelovania, cez pokusy na cieľových štruktúrach, tkanivách, bunkách, až po in vivo testy na zvieratách. Liek môže byť dvojsečná zbraň v závislosti od použitej koncentrácie. Vedci a vedkyne hľadajú dávku, pri ktorej sa prejaví želaný farmakologický účinok a zároveň sledujú aj potenciálne toxické vlastnosti látok. Výskumníci a výskumníčky ÚEFT sa intenzívne zaoberajú aj štúdiom toxicity, pri ktorom využívajú moderné 3D tkanivové modely. Návštevníci a návštevníčky sa pozrú ako prebieha počítačové modelovanie nových štruktúr (liečiv), ako vyzerajú ľudské a zvieracie bunky pod mikroskopom, vyskúšajú si, ako funguje antioxidant, pozrú sa zblízka kamerou na štruktúru svojej pokožky či vlasov. Okrem toho budú mať jedinečnú možnosť sa porozprávať s našimi odborníkmi a odborníčkami na témy z oblasti liečiv a klinického skúšania liekov, ktoré ich zaujímajú.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie (ÚNPF)

ukáže, že život v rovnováhe sa začína cievami

Vedci a vedkyne ÚNPF priblížia verejnosti štruktúru a funkciu srdcovo-cievneho systému a účinky škodlivých vplyvov na cievy, srdce a krv, ktoré môžu vyústiť do civilizačných ochorení. ÚNPF tiež ukáže, ako funguje rovnovážny systém, ako je ho možné experimentálne ovplyvniť a sledovať pri tom fyziologické reakcie na stres. Ľudia si pod mikroskopom prehliadnu štruktúru zdravej a chorej (aterosklerotickej) cievy, podiskutujú o príčinách nestability, možných rizikách pádov u seniorov a naučia sa o význame každodenného pohybu. Deti i dospelí si vyskúšajú, ako je možné ovplyvňovať rovnováhu a tí najodvážnejší sa vo virtuálnej realite vyberú na vrchol mrakodrapu. Záujemcovia a záujemkyne si budú môcť zmerať hladinu glukózy a cholesterolu v krvi a overiť si, akú majú krvnú skupinu. Na najmenších čakajú zábavné puzzle na tému rovnováha, školáci a školáčky si preveria vedomosti v jednoduchom kvíze.

Ústav pre výskum srdca (ÚVS)

demonštruje srdce v pohybe. 

Výskumníci a výskumníčky ÚVS pripravili praktické a kreatívne ukážky na spoznávanie funkcie srdca, energetickú výkonnosť, pochopenie vplyvu fyzickej záťaže na srdce a dopad jeho zmien na zdravotný stav človeka. Ľudia si v infostánku odmerajú krvný tlak, frekvenciu srdca či pomocou diagnostických váh zistia hmotnosť, obsah tuku a svalovej hmoty. K dispozícii budú 3D modely srdca, ciev a krvného obehu, ako aj názorné ukážky z mikroskopie či echokardiografie. Pre malých návštevníkov a návštevníčky budú pripravené rôzne zaujímavé súťaže, kreslenie srdca, pipetovanie a jednoduché laboratórne ukážky. K dispozícii budú materiály s jednoduchými cvikmi pre zdravé srdce, plagáty o kardiovaskulárnom systéme, ochoreniach, prevencii, správnej vyváženej životospráve a potrebe zahrnutia fyzickej aktivity do každodenného režimu.