Štatút VR CEM SAV

Členovia vedeckej rady

Predseda:

Mojmír Mach, RNDr.,  PhD.

Podpredsedníčy: 

Soňa Čačányiová, RNDr., PhD.

Monika Barteková, RNDr., PhD.

 

Interní členovia

Májeková Magdaléna, RNDr., CSc.

Račková Lucia, Ing., PhD.

Cebová Martina, RNDr., PhD.

Riečanský Igor, MUDr., PhD.

Ferko Miroslav, Ing., PhD.

Ján Slezák, prof. MUDr. DrSc.

Externí členovia

Čalkovská Andrea, prof., MUDr., DrSc.

 Herichová Iveta, doc., RNDr., PhD.

 Klimas Ján, prof., PharmDr., PhD., MPH

 Waczulíková Iveta, doc., RNDr., PhD.