Členovia ústavnej rady

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. – predsedníčka
RNDr. Michal Dubovický, CSc. – podpredseda
RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.
RNDr. Iveta Bernárová, DrSc.
Mgr. Marián Mikula
Lucia Marková
RNDr. Mojmír Mach, PhD.