Publikácia našej kolegyne v Nature

Nedávna publikácia v časopise Nature analyzuje regionálne a globálne trendy vo výskyte obezity od roku 1985 do roku 2017 na základe údajov zo 200 krajín.  Štúdiu vypracovala skupina “NCD Risk Factor Collaboration”, ktorá je koordinovaná WHO (Centrum spolupráce pre epidemiológiu na Imperial College v Londýne). Na tvorbe tejto štúdie sa podieľala aj RNDr. V. Regecová z Centra experimentálnej medicíny (Ústav normálnej a patologickej fyziológie).

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1171-x